kategorier: helsesentre

Hemodialyse gjøres vanligvis rutinemessig på sykehuset minst 2-3 ganger i uka. Dialyse hjelper erstatte skadet...
Diabetes er kjent som en av risikofaktorene for slag. De med diabetes har en 1,5 ganger større sjanse for å få...